images1

Балетно студио "ЕВА" е създадено през 1999 г. От неговия ръководител Евелина Желева . Първоначално студиото отваря врати за малки и големи привърженици на танца в читалище "Аура" , а по-късно през 2001 г. в читалище "Г.С. Раковски".

През всичките 20 години в школата са се обучавали около 800 деца, някои от които продължават и до днес . Възпитаниците на студиото са танцьори от 4 до 26 години, но ограничения не се поставят за желаещите извън тази възраст. В зависимост от броя им се сформират групи за начинаещи и напреднали.

Разнообразни са танцовите жанрове които се изучават в балетната школа. От основата на класическите и исторически танци към по развлекателните. От атрактивните характерни танци към по-съвременните и модерни. Тези разнообрaзни стилове са в репертоара на балетното студио ,който включва над 60 танца (Класически, Характерни и Модерни).

Основната цел на обучението е усвояването на класическата техника и движения на палци, артистичността при характерните танци и ритмичността при модерните. Взависимост от възрастта и желанията на танцуващите,в основата на обучението залягат съответно движения от класическия ,характерния или модерния екзерсиз.

Не на последно място е заложено приучаването на любов към танца и изкуството.

Постиженията на децата и придобитите умения в студиото се демонстрират в края на всяка учебна година , като се правят открити уроци или концертни продукции за всяка група и официално се връчват свидетелства, според показаните резултати.

Изявите на танцьорите от балетно студио "Ева" са по повод различни празници и тържества през учебната година.Взимат участия и в различни конкурси и фестивали у нас и в чужбина.Студиото има и много покани в спектакли и телевизионни предавания.